KORDUN, proizvodnja i promet metalne robe, M.Laginje 10, Karlovac, Hrvatska
proizvodnja i promet metalne robe
Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
tel: 047 / 645 - 066
kordun@kordun.hr
 
 
U narudžbi treba navesti :
oblik zuba * korak zuba * širinu i debljinu * dužinu pile * vrstu i stanje drveta koje se obrađuje * potrebu sastavljanja,valjenja,tlačenja ili razvraćanja * širinu tlačenja odnosno razvraćanja na jednu stranu * veličinu i položaj bombea * promjer kotača tračne pile
geometrija oštrice alata
parametri kuteva, širina tlačenja i razvraćanja tračnih pila
vrste drva
prednji kut
razvraka na jednu
stranu mm
širina tlačenja na
jednu stranu
hrast
17 - 22
0,3 - 0,4
0,25 - 0,35
bukva
20 - 25
0,3 - 0,4
0,25 - 0,35
četinjari
22 - 25
0,5 - 0,55
0,45 - 0,5
meki lišćari
25 - 30
0,5 - 0,65
0,45 - 0,6
 
šifra
tračna pila
oblik zuba
cijena
kn/kom
cijena pile
pripremljene za rad kn/m
1300170
25 x 0,7
NV 8
   
1300290
50 x 0,9
NV 12
   
1310240
100 x 1,0
PV 35
   
1310360
120 x 1,2
PV 45
   
1310510
150 x 1,3
PV 45
   
1310600
181 x 1,47
PV 45
   
1310660
206,4 x 1,47
PV 45
   
 
Oštrenje tračnih pila
 
Oštre se brusnim pločama od plemenitog korunda odgovarajuće tvrdoće,veličine zrna i veziva. Najbolji rezultati oštrenja se postižu brusnim pločama tvrdoće M - N, veličine zrna 60 - 80 i keramičkim vezivom.
U slučaju da nema mogućnosti za oštrenje odgovarajućom brusnom pločom, bolje je odabrati nešto mekšu brusnu ploču.
Odnos širine brusne ploče i koraka zuba normalno bi trebalo biti oko 1 : 3. Za posebno fino oštrenje preporučuju se brusne ploče s vezivom od sintetske smole.
 
Osim pravilnog oštrenja tračna pila mora biti pravilno napeta valjanjem, a u slučaju tlačenog zuba i pravilno tlačena.
Stelitiranje
 
Izvodimo stelitiranje navarivanjem ( nakapavanjem ) u plazmi za sve tračne pile s korakom većim od 25 mm. Oštrenje i egalizacija zubaca se izvodi borazon brusnim pločama mokrim postupkom.
pri narudžbi stelitiranih pila treba precizirati:
korak zuba, parametre prednjeg kuta, bočni slobodni prostor i vrstu i stanje obrađivanog drveta
 
Zbog velike količine navarenog stelita pile se mogu oštriti više od 10 puta do potpunog istrošenja, odnosno ponovnog nanošenja stelita.
 
Za sve cijene proizvoda provjeriti u prodaji! ( kontakt )