HIDRULIČKA CIRKULARNA PILA

HCP-1/3

 
  • Kruta konstrukcija omogućava stabilan rad stroja
  • vlastiti hidraulički agregat za posmak cirkulara
  • isključivanjem motora cirkulara automatski se isključuje i posmak što povećava sigurnost u radu sa strojem
  • mjerni graničnici smješteni na stolu stroja omogućuju brzo i točno postavljanje željene dužine piljenice
  • mehaničkom i automatskom regulacijom dužine hoda pile postiže se veći broj rezova

HCP1-3.jpg (27525 bytes)

TEHNIČKI PODACI

HCP-1

HCP-3

DUŽINA HODA PILE

720 mm

1000 mm

DUŽINA REZA KOD DEBLJINE 80 mm

640 mm

920 mm

VERTIKALNO PODEŠAVANJE PILNOG LISTA

72 mm

72 mm

MAX. PROMJER PILE

450 mm

500 mm

MAX. DEBLJINA DASKE

BRZINA RADNOG HODA

135 mm

0-40 m/min

135 mm

0-40 m/min

BRZINA POVRATNOG HODA

45 m/min

45 m/min

SNAGA EL. MOTORA

4,5 kW

7,5 kW