TLAČILICA ZUBI TZ

  • stabilna i kruta konstrukcija stroja garantira kvalitetu i točnost izrade
  • komandna ploča smještena je na kućištu glave stroja
  • upravljanje strojem obavlja se pomoću PLC-a ugrađenog u komandni ormar
  • kvalitetna hidraulička instalacija osigurava precizan rad mehanizma za tlačenje i egaliziranje zuba
  • tlačenje zuba ostvaruje se alatom napravljenim iz tvrdog metala
  • uz stroj se isporučuje par nogara i pomoćni gurač pilne trake

tz.jpg (37160 bytes)

 

TEHNIČKI PODACI

TZ

PROMJER KRUŽNE PILE

300 – 900 mm

GATER PILE - DUŽINE

- ŠIRINE

110 – 1950 mm i 600 685 mm

80 – 200 mm i 55 – 80 mm

TRAČNE PILE – ŠIRINE

70 – 270 mm

KORAK ZUBA

16 – 80 mm

VISINA ZUBA

10 – 40 mm

KUT POSTAVLJANJA ZUBA

10 - 35°

KUT PRIHVATA

5 - 30°

 BROJ STLAČENIH I EGALIZIRANIH ZUBI

/min

SNAGA POGONSKOG MOTORA

kW

SNAGA MOTORA HIDRAUL. PUMPE

1,5 kW

PRITISAK U HIDRAULIČNOJ INSTALACIJI

4 MPa

MASA STROJA

700 kg