KORDUN, proizvodnja i promet metalne robe, M.Laginje 10, Karlovac, Hrvatska
proizvodnja i promet metalne robe
Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
tel: 047 / 645 - 066
kordun@kordun.hr
okrugla kućišta
okruglo kućište s kugličnim vođenjem
okrugla kućišta sa vodećom pločom
blok kućišta za skupni rez sa okruglom radnom površinom
blok kućišta za skupni rez s kugličnim vođenjem
pravougaona kućišta
pravokutno kućište s kugličnim vođenjem
pravougaona kućišta sa vodećom pločom
pravokutno kućište s vodećom pločom i kugličnim vođenjem
pravougaona kućišta sa dijagonalno postavljenim vođicama
pravokutno kućište s dijagonalno postavljenim kugličnim vođenjem
pravokutno čelično kućište s dijagonalno postavljenim kugličnim vođicama
pravokutno čelično kućište s dijagonalno postavljenim vođicama i vodećom pl.
okrugla kućišta sa vođicama postavljenim na istoj strani
pravougaona kućišta sa vođicama postavljenim na istoj strani
pravokutno kućište s kugličnim vođenjem na istoj strani
pravokutno čelično kućište s kugličnim vođicama na istoj strani
pravougaono kućište za savijanje
pravougaona kućišta sa četiri vođice
pravokutno čelično kućište sa četiri vođice
univerzalno kućište za savijanje
 

KORDUN, proizvodnja i promet metalne robe, M.Laginje 10, Karlovac, Hrvatska

047 / 645 066
www.kordun.hr